Najczęściej kupowane

Producenci

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Tagi

Procedura składania reklamacji / zwrotu produktu w sklepie www.FirmaRelax.pl
- Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną lub listownie na niżej wymieniony adres lub w przypadku zwrotu produkty dołączyć do przesyłki.
 
- Do wiadomości należy dołączyć dowód zakupu (skan, zdjęcie)
 
- W przypadku zwrotu przesyłka powinna zapewnić towarowi bezpieczny transport, najlepsze będzie opakowanie oryginalne.
 
- Pracownik działu reklamacji na podany adres e-mail, prześle informację o przyjęciu zgłoszenia.
 
- Czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 14 dni roboczych.


Firma Relax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 584-27-89-373
REGON 385009706
ul. Startowa 30A
80-461 Gdańsk
tel./fax 58 302-27-27
 
Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji:
firmarelax@firmarelax.pl

Adres pocztowy do składania pisemnych reklamacji:
Firma Relax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Startowa 30A
80-461 Gdańsk